Vragen of afspraak? Bel: 0497/45 69 89
Sanitair – Ventilatie – Verwarming
Vragen of afspraak? Bel: 0497/45 69 89
Sanitair – Ventilatie – Verwarming

Privacy verklaring

Nys Construct BV stelt alles in het werk om de privacy van zijn website-bezoekers en klanten te beschermen. Nys Construct BV kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken. U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen door een contactformulier in te vullen.

De door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen en om u, waar mogelijk, de gevraagde informatie over ons of onze producten te bezorgen.

Wij gebruiken Uw persoonsgegevens voor: hulp bij het uitvoeren van transacties en bestellingen voor onze producten of diensten, het beheren van uw dossier, het verwerken van betalingen, het regelen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reparaties en retourzendingen. Wij gebruiken de gegevens tevens voor administratieve communicatie. Administratieve communicatie kan onder meer het volgende inhouden: antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie over serviceverlening en garantie, het verstrekken productinfo of het aanleveren van een offerte. Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan onze leveranciers in kader van de uitvoering van de overeenkomst (bvb leveringsadres).

Wij verwerken persoonsgegevens conform de wet en met transparantie en billijkheid jegens u. Onze dataverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd: 1) met uw toestemming; 2) om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen; 3) voor de legitieme doeleinden van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, en het bevorderen van innovatie; of 4) anderszins overeenkomstig de wet.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden, behalve onze leveranciers, doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn. Wij wisselen geen gegevens uit buiten de Europese Unie.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar tim@suninvestbvba.be

Wij bewaren U gegevens 10 jaar.

Indien U van mening bent dat wij niet op behoorlijke wijze overgaan tot de verwerking van Uw persoonsgegevens kan U overgaan tot het neerleggen van een klacht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.